Scroll to top
Construcció Sistema Evolution-Home

Quins son els principals avantatges objectius que aporta el sistema EVOLUTION-HOME a la meva llar?

1- Salubritat. La Aerotérmia manté l’aire de la casa completament net i filtrat de contaminants i patògens. A més de dotar-ho d’una enorme confortabilitat per mantenir constant la temperatura, tant a l’estiu com a l’hivern.

2- Protecció Electro-Magnètica a les persones, mitjançant l’ús de cables apantallats als capçals dels dormitoris.

3- Estalvi Energètic d’un 70% del cost sobre la mitja, gràcies a:
* El major aïllament possible, trencant completament qualsevol pont tèrmic a l’edifici.
* Us de l’Aerotèrmia, altament eficient i de molt baixa demanda d’energia.
* Instal·lació de plaques solars amb bateries.

PROMOCIONS AMB EL SISTEMA

Imatges de les promocions