Scroll to top

 

   Conegui el nostre Sistema   

Cases dissenyades amb 2 característiques principals:

Consum gairebé nul amb un nivell d’eficiència energètica molt elevat.

Degut al disseny de l’habitatge, l’aïllament i l’elevat rendiment de les instal·lacionsla quantitat d’energia que es necessita per climatitzar l’habitatge és molt baixa o gairebé zero, i l’energia per generar aigua calenta i la ventilació es cobreix en gran part per l’energia generada per el propi habitatge (autoconsum) mitjançant la planta fotovoltaica situada a la coberta.

El respecte per la salut dels seus habitants.

L’edifici s’ha dissenyat amb el principis de HEALTHY BUILDING, pensant amb el confort, benestar i salut dels seus habitants, tenint en compte la derivació de càrregues elèctriques, la ventilació dels espais utilitzant filtres per reduir els tòxics, la pols i els àcars de l’ambient, la il·luminació natural dels espais, la temperatura i humitat ambient en un rang acceptable.

Quins son els principals avantatges objectius que aporta el sistema EVOLUTION-HOME a la meva llar?

1- Salubritat. La ventilació i renovació de l’aire interior es un dels factors més importants que garanteixen una bona salubritat. S’aconsegueix mitjançant la ventilació creuada natural i la ventilació mecànica. Aquesta última fa anar un recuperador de calor que aconsegueix recuperar gran part de la energia que surt cap a fora a través de la ventilació.

2- Protecció Electro-Magnètica.
Mitjançant l’ús de cables apantallats als capçals dels dormitoris protegim el seu descans i l’aïllem de la possible radiació electro-magnètica indesitjable.
Les radiacions dels aparells elèctrics no ens ajuden a descansar, perquè fa que s’interrompi la producció de melatonina. Pot ser que estiguem adormits, però no estem descansant profundament, i així no ens reposem”

3- Estalvi Energètic.
Un estalvi que s’aconsegueix gràcies a:
* El major aïllament possible, trencant completament qualsevol pont tèrmic a l’edifici.
* Us de l’Aerotèrmia, altament eficient i de molt baixa demanda d’energia.
* Instal·lació de plaques solars amb bateries.

Per donar dades quantitatives, posem l’exemple d’un habitatge convencional, al qual la demanda energètica es troba entre 110 i 150 kWh per metre quadrat a l’any en calefacció. Si ho comparem amb els 15 kWh/m2 que necessita una Casa Passiva, podem veure que el resultat es quasi 10 vegades major.

Els habitatges EVOLUTION.HOME s’han dissenyat amb 2 objectius principals;

Consum gairebé nul amb un nivell d’eficiència energètica molt elevat.

Degut a l’aïllament i l’elevat rendiment de les instal·lacions, la quantitat d’energia que es necessita per climatitzar l’habitatge és molt baixa o gairebé zero, i l’energia per generar aigua calenta i la ventilació es cobreix en gran part per l’energia generada per el propi habitatge (autoconsum) mitjançant la col·locació de plantes fotovoltaiques situades a les cobertes.

El respecte per la salut dels seus habitants.

S’apliquen els principis de HEALTHY BUILDING, pensant amb el confort, benestar i salut dels seus habitants, tenint en compte la derivació de càrregues elèctriques, la ventilació dels espais utilitzant filtres per reduir els tòxics, la pols i els àcars de l’ambient, la il·luminació natural dels espais, la temperatura i humitat ambient en un rang acceptable.

CASES A LA CARTA SENSE LLIMITS DE DISSENY.

Sigui quina sigui la seva idea per la llar, segur que podem fer-la, millorant moltíssim les seves expectatives de confortabilitat, seguretat i estalvi energètic.

Independentment del seu status, invertir en una casa Evolutión-Home és un acte de responsabilitat vers al planeta.